צרו קשר עם
רם ביקורת מבנים
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סיפורי הצלחה

 

פיצוי דיירים בגין ליקויי בנייה

 
שתי חברות קבלניות חויבו לפצות דיירים בסכום כולל של כ-1,500,000 ₪ בגין ליקויי בניה בתאריך 27/3/2003,השופט נסים ישעיה מבית המשפט המחוזי בת"א פסק על שתי חברות קבלניות לפצות את דייריהם של שלושה בניינים משותפים בגין ליקויים שהתגלו במבנים, בסכום מצטבר של כ-1,500,000 ₪.

מתוך פסק הדין:"עיינתי בראיות שהוצגו בפני, ובמיוחד בחוות הדעת של המהנדס רון גדליה ("רם - ביקורת מבנים"),שמונה כמומחה מטעם בית המשפט. כן עיינתי בכתב הסיכומים שהוגש על ידי בא כוח התובעים,עו"ד צבי שטיין. הגעתי למסקנה כי התובעים הוכיחו את תביעתם במלואה".

השופט ישעיה פסק שעל החברות לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים הנ"ל בגין ליקויי בניה שהתגלו בדירותיהם. הנתבעת תשלם לתובעים את ההוצאות שהוציא כל אחד מהם עבור הכנת חוות הדעת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה.

בנוסף תשלם הנתבעת סכום נוסף בשיעור 10% מסכום הפיצוי בגין הליקויים ועוגמת הנפש.