צרו קשר עם
רם ביקורת מבנים
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחריות קבלן

 
מדי שנה מוגשות תלונות רבות לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, העוסקות בנושאים הנדסיים-טכניים. עובדה זו מבהירה לנו כי רוכשים רבים מודעים לזכויות המוענקות להם מתוקף החוק. במידה וגם אתם מעוניינים ללמוד מעט על הנושא של ליקויי בניה אחריות קבלן, הגעתם למקום הנכון.

בשנת 1973 נחקק בישראל חוק המכר (דירות) שמטרתו להגדיר את הזכויות והחובות של מוכריו רוכשי הדירות, ולהביא להסדרת יחסי הגומלין בין הצדדים בעסקאות של מכירת דירות. קצרה היריעה מלפרט אודות כל העניינים הנידונים בחוק אך בכל זאת, ברצוננו להתמקד באחריות הקבלן בנוגע לכל הקשור בתיקון ליקויי בניי
 
אחריות קבלן - ליקויי בניה - בדק בית
 

תקופת הבדק ותקופת האחריות קבלן

 
רבים מרוכשי הדירות בישראל מגלים בשלב מאוחר מדי שבמהלך הבנייה בוצעו ליקויים מסוימים שעלות תיקונם גבוהה מאוד. בתיקון לחוק המכר (דירות) שנכנס לתוקפו בשנת 2011 ישנה התייחסות ספציפית למצבים מעין אלה. התיקון מגדיר באופן מדויק שתי תקופות זמן שנבדלות זו מזו בצד האחראי להוכחת המקור לליקויים -

  • תקופת הבדק - תקופת הבדק מתחילה ברגע בו הדירה עוברת לחזקת הרוכש ונמשכת בהתאם לסוג הליקוי. עבור חלק מהליקויים תקופה זו נמשכת שנה אחת בלבד ואילו עבור חלק אחר, תקופה זו נמשכת שבע שנים סך הכל. במהלך תקופה זו, כאשר מתגלה ליקוי זוהי חובתו שלהקבלן להביא לתיקון הנזק על חשבונו, אלא אם כן באפשרותו להוכיח כי הליקוי לא נגרם באשמתו אלא באשמת הרוכש.
  • תקופת אחריות קבלן - תקופת אחריות קבלן מתחילה ברגע שבו מסתיימת תקופת הבדק ומשכה שלוש שנים. במהלךתקופה זו, במידה והרוכש מעוניין שהקבלן יתקן את הליקוי שאותר, עליו להוכיח כי הקבלן הוא שאחראי לליקוי ולא הוא.
 

ליקויי בנייה - אחריות קבלן מבחינת תקופת הבדק

 
 
 
כפי שציינו, בכל מה שקשור לתחום של ליקויי בנייה, אחריות קבלן משתנה בהתאם לסוג הליקוי. יש לציין גם כי האחריות של הקבלן משתנה בהתאם למועד שבו נרכשה הדירה. בדירות שנרכשו החל מהשישי באפריל שנת 2011 ואילך, תקופת הבדק עבור ליקויי צנרת עומדת על ארבע שנים ואילו עבור דירות שנרכשו לפני תאריך זה, תקופת הבדק עומדת על שנתיים בלבד.

לסוגי הליקויים השונים נלוות תקופות בדק באורכים שונים. לדוגמא, תקופת הבדק עבור ליקוי בחיפוי פנים וריצוף, לרבות שחיקה ושקיעה, עומדת על שנתיים עבור דירות חדשות ואילו התפוררות, התקלפות או התנתקות של חיפוי חוץ, עומדת על שבע שנים.

במידה ואתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים בנוגע לליקויי בנייה באחריות הקבלן או לרזי החוק בנושא, אתם מוזמנים ליצור קשר עם אנשי המקצוע של חברת רם ביקורת מבנים. החברה מספקת שירות בדיקות מבנים ודירות, פיקוח בנייה, ביקורות על עבודות גמר ושלד ועוד. מומחי החברה זמינים עבורכם תמיד בטלפון או בטופס יצירת קשר.
 
 
להזמנת שירות בדק בית התקשרו עכשיו למספר